Dodávatelia

Holz and speckman
MF sports floor ug
DLW SPORTS
Tarkett
Herculan
Sit- IN
JUTA
Graboplast

Tenisové ihriská

Športový povrch tartanového typu

je finišérom nanesená zmiešaná zmes gumového celofarebného EPDM granulátu frakcie 1 – 3,5 mm a polyuretánového pojiva v hrúbke 10 mm. Povrch je vodopriepustný a je

určený pre použitie pre tenisové ihriská, pre výkonnostný ako aj amatérsky šport , pre novostavby ako aj pre rekonštrukcie pôvodných tenisových ihrísk.

Podklad

Pružná priepustná podložka hr. 30 mm ( syntetický betón ) - je podkladová vodopriepustná vrstva pod finálny tartanový povrch, ktorá slúži ako náhrada vodopriepustného asfaltu alebo betónu. Je tvorená zmesou polyuretánového pojiva, gumového granulátu a kameniva podľa patentovanej receptúry. Realizuje sa na priepustné kameninové podložie. Asfaltový koberec drenážny príp. klasický nepriepustný, ktorý musí byť spádovaný 0,5 – 1,0 % k jednej strane ihriska ukončenej odvodovým žľabom s mriežkou na odvedenie zrážkovej vody. Rovinnosť podkladu +- 2 mm na 2 m.

Vlastnosti povrchu

Športový povrch je pružný, trvanlivý, so širokou škálou farebných možností. Spĺňa požiadavky norny DIN 18035/6.