Dodávatelia

MF sports floor ug
Holz and speckman
JUTA
Graboplast
DLW SPORTS
Armstrong
Tarkett
Herculan

Multifunkčné ihriská

Športový povrch tartanového typu

je finišérom nanesená zmiešaná zmes gumového celofarebného EPDM granulátu frakcie 1 – 3,5 mm a polyuretánového pojiva v hrúbke 10 mm. Povrch je vodopriepustný a je určený pre viacúčelové použitie pre všetky loptové hry, pre výkonnostný ako aj amatérsky šport pre viacúčelové vonkajšie športoviská, pre tenisové ihriská, pre novostavby ako aj pre rekonštrukcie pôvodných športovísk. Finálna vrstva je navrhnutá z certifikovaných materiálov spĺňajúcich podmienky DIN 18035/6,EN 14877.

Podklad

Pružná priepustná podložka hr. 30 mm ( syntetický betón ) - je podkladová vodopriepustná vrstva pod finálny tartanový povrch, ktorá slúži ako náhrada vodopriepustného asfaltu alebo betónu. Je tvorená zmesou polyuretánového pojiva, gumového granulátu a kameniva podľa patentovanej receptúry. Realizuje sa na priepustné kameninové podložie. Asfaltový koberec drenážny príp. klasický nepriepustný, ktorý musí byť spádovaný 0,5 – 1,0 % k jednej strane ihriska ukončenej odvodovým žľabom s mriežkou na odvedenie zrážkovej vody. Rovinnosť podkladu +- 2 mm na 2 m.

Vlastnosti povrchu

Športový povrch je pružný, trvanlivý, so širokou škálou farebných možností. Spĺňa požiadavky norny DIN 18035/6.